Zakładki - jak działa forumowa opcja dodawania zakładek. Zapisz tekst na liście i przeczytaj później!

Noc Świętojańska - event w odsłonie poetyckiej i prozatorskiej. Zachęcamy do wzięcia udziału. Termin zostaje przedłużony do 30 czerwca!

Sposoby zapisu myśli postaci

Jak zapisywać myśli postaci? Można powiedzieć, że na wiele sposobów, ale zawsze konsekwentnie. Poniżej prezentujemy najczęściej używane sposoby zapisu.Sposób pierwszy:


— Zacznijmy od podstaw — powiedziała.

Gdy po kwestii bohatera znajduje się czasownik określający sposób mówienia (np. "powiedział", "odpowiedział", "rzekł", "mruknął", "szepnął" itp.), po kwestii nie stawiamy kropki, a czasownik piszemy małą literą.


Sposób drugi:


— To naprawdę nie jest takie trudne. Zaraz wszystko zrozumiecie. — Uśmiechnęła się.

Gdy po kwestii bohatera pojawia się inny czasownik niż taki, który określa sposób wypowiedzenia dialogu (np. "wstał", "uderzył dłonią w stół", "usiadł zrezygnowany" i wszelkie inne), po kwestii pojawia się kropka, po myślniku zaczynamy zdanie dużą literą.


Sposób trzeci:


— Rozumiecie? — spytała.
oraz
— To nie jest takie trudne! — zapewniła.
oraz
— Naprawdę nie jest trudne... — Podrapała się po głowie.


W tym przypadku kwestia kończy się znakiem zapytania, wykrzyknikiem lub wielokropkiem — patrz przypadek pierwszy i drugi, zwróć uwagę, co znajduje się po kwestii.


Sposób czwarty:


a. — Zapis dialogów może wydawać się wredny — powiedziała — ale po bliższym przyjrzeniu się zasady są logiczne.

Gdy dialog dzielimy na dwie części, przy myślniku przed didaskaliami nie dajemy kropki, słowo "powiedziała" piszemy małą literą i nie dajemy po nim kropki, a drugą część zdania zaczynamy małą literą.

b. — Zapis dialogów może wydawać się wredny — powiedziała. — Ale po bliższym przyjrzeniu się zasady są logiczne.

Wybór zapisu zależy od gustu, ja osobiście wolę zapis z tego przypadku, ale oba są poprawne. Gdy didaskalia chcemy zakończyć kropką, drugą część dialogu musimy zacząć dużą literą.


Sposób piąty:


a. — Mam nadzieję, że wszystko jest jasne — uśmiechnęła się — ale jeżeli trzeba coś jeszcze wyjaśnić, nie ma problemu.

Jeżeli wybieramy ten sposób w przypadku, gdy po pierwszej części dialogu występuje inny czasownik niż określający sposób wypowiedzenia kwestii, musimy pamiętać, że po pierwszej kwestii nie dajemy kropki, czasownik piszemy małą literą i rezygnujemy z kropki za nim, a drugą kwestię zaczynamy małą literą.

b. — Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. — Uśmiechnęła się. — Ale jeżeli trzeba coś jeszcze wyjaśnić, nie ma problemu.

Tutaj mamy inny zapis tego samego dialogu, w którym dla uproszczenia przyjmijmy, że powołujemy się na przykład drugi. Po czasowniku musi pojawić się kropka, a drugą część dialogu zaczynamy dużą literą.