Regulamin

Artefakty to przystań dla twórców - zarówno bardziej doświadczonych, jak i początkujących twórców - oraz ludzi kreatywnych. Jak w każdym miejscu, obowiązuje tu swoista etykieta, której należy przestrzegać.  

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Użytkownicy są zobowiązani do znajomości regulaminu i poprzez rejestrację zobowiązują się do przestrzegania go. Nieznajomość zasad nie uprawnia do łamania ich. 

2. Administratorzy oraz moderatorzy są zobowiązani do nadzorowania przestrzegania regulaminu Forum, a także egzekwowania zasad i karania użytkowników, którzy dopuszczają się ich łamania; ich decyzje są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Do oceny zachowania użytkowników pod kątem zgodności z regulaminem są uprawnieni wyłącznie oni, nie użytkownicy Forum. 

3. Podczas zamieszczania tematów oraz postów należy: 

- stosować się do netykiety, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz zasad poprawnej pisowni; 

- umieszczać wypowiedzi w odpowiednich tematach i działach; 

- wystrzegać się pisania bardzo krótkich postów niewnoszących nic do dyskusji, a także odchodzenia od nurtu rozmowy. 

4. Wszelkiego rodzaju wulgaryzmy dopuszczalne są tylko w ramach tekstu literackiego.  

5. Zabrania się użytkownikom działania na szkodę Forum i innych użytkowników. Publiczne zatargi między użytkownikami, w tym obrażanie, znieważanie, narzucanie swojego punktu widzenia są niedopuszczalne.  

6. Każdy użytkownik może zgłosić posty, które uważa za obraźliwe, niezgodne z regulaminem bądź z prawem.  

7. W przypadku łamania zasad: 

- tematy, posty i inne treści łamiące regulamin mogą być usuwane (np. mające charakter obraźliwy, wulgarny); 

- użytkownik może zostać upomniany w poście lub poprzez prywatną wiadomość; 

- użytkownik może otrzymać ostrzeżenie; 

- użytkownik może zostać objęty "moderacją" - jego posty będą publikowane po zaakceptowaniu przez moderację Forum i jedynie w przypadku, gdy ich treść będzie zgodna z regulaminem (długość okresu moderacji postów jest ustalana przez moderatora); 

- użytkownik może zostać zbanowany - automatycznie po otrzymaniu trzech ostrzeżeń, ale również w sytuacji, gdy zachowanie użytkownika jest wyjątkowo naganne. 

8. Na forum obowiązuje zakaz umieszczania postów oraz odnośników mających charakter reklamowy. Wyjątek stanowi publikacja reklam w tematach do tego przeznaczonych przez użytkowników posiadających przynajmniej 25 postów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie Prywatnych Wiadomości (PW) do rozsyłania treści reklamowych (spamu). 

9. Administracja nie odpowiada za treści niezgodne z prawem i powyższymi zasadami - wszelka odpowiedzialność spoczywa na użytkownikach zamieszczających takowe. 

 

 

§ 2 Zasady ogólne publikacji treści 

1. Dodawać teksty literackie może każdy zarejestrowany użytkownik. 

2. Tekst musi być sporządzony w języku polskim.  

3. Użytkownik, dodając dowolny tekst, oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niego prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udowodniony plagiat jest jednoznaczny z banicją.  

4. Dodanie tekstu jest dobrowolne, wiąże się z jego ogólnodostępnością, możliwością czytania oraz komentowania go przez użytkowników Forum i osoby postronne. Publikacja jest jednoznaczna z udzieleniem niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu, które polega na niekomercyjnym wykorzystaniu utworu na łamach Forum. Forum ani jego właściciele nie przejmują praw autorskich do dodanych na Forum tekstów.  

5. Zabrania się kopiowania wszelkich treści umieszczonych na Forum i wykorzystywania ich bez zgody ich autorów. 

 

 

§ 3 Umieszczanie tekstów literackich 

1. Każdy tekst literacki należy umieścić jako odrębny temat w odpowiednim dla jego gatunku dziale; jeżeli tekst przekracza objętość dopuszczalną przez skrypt, należy wrzucić go w częściach (jako osobne tematy).  

2. Nazwa tematu powinna składać się z tytułu tekstu, nie z ogólników jak np. "Moje opowiadanie", "Fragment powieści".  

3. Jeżeli tekst dodawany jest w częściach, w tytule każdej należy podać jej numer, np. "Tytuł - część 1". W przypadku fanfiction, źródło należy podać w nawiasie kwadratowym, np. "[Harry Potter] Tytuł". 

4. Każdy tekst prozatorski należy odpowiednio otagować; nieotagowane teksty mogą być usuwane przez moderację. Tagi wybiera się pod polem "Tytuł" w trakcie zakładania tematu. Jeżeli tekst dodany został w częściach, należy użyć dodatkowo tagu tekst wieloczęściowy

Listę oraz podział tagów można również znaleźć na podstronie

5. Dodany tekst może być poprawiany przez autora (usuwanie błędów, zmiany kosmetyczne i tym podobne). Nie może zostać zastąpiony innym tekstem; w takim przypadku należy założyć nowy temat. 

6. Dodany tekst może zostać wycofany z Forum za zgodą i powiadomieniem administracji. W przypadku uzyskania zgody usunięta zostaje wyłącznie treść tekstu; tematy wraz z komentarzami nie są usuwane ze względu na poszanowanie pracy poświęconej przez czytelników skomentowanie tekstu. 

7. Administracja i moderacja mają prawo do kasowania tekstów niespełniających wymogów regulaminu, a także tekstów o słabej jakości lub publikowanych celem prowokowania społeczności. 

 

 

§ 4 Komentowanie 

1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wyrazić swoją opinię na temat utworów literackich umieszczonych na Forum.  

2. Każdy komentarz jest subiektywnym wrażeniem czytelniczym, jednakże zawsze musi być sformułowany zgodnie z zasadami netykiety.  

3. Niewskazane jest pisanie komentarzy niejasnych, które mogą generować nieporozumienia, oraz krótkich i niekonkretnych (na przykład "Kiepskie"). Takie wypowiedzi mogą być kasowane. Komentarz powinien być dłuższy niż jedno zdanie i zawierać konstruktywną opinię, a także jej uzasadnienie. Nie jest oczekiwane ani wymagane pisanie długich analiz godnych krytyków literackich, jednak ze względu na tematykę Forum prosimy o komentowanie w sposób możliwie jak najbardziej merytoryczny i pomocny dla autora.  

 

 

§ 5 Zawartość profilu użytkownika 

1. Awatar użytkownika oraz podpis nie mogą przekraczać wymiarów/długości określonych przez skrypt. 

2. Awatar, treści oraz grafiki umieszczane w podpisie nie mogą przedstawiać treści rasistowskich, obraźliwych, reklamowych bądź łamiących prawo.  

3. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do ingerowania w sygnatury i pola uzupełniane przez użytkownika w panelu użytkownika, jeżeli zawierają treści obraźliwe lub łamiące regulamin. 

 

 

§ 6 Zmiana nazwy użytkownika oraz kasacja konta 

1. Na prośbę użytkownika jego konto może zostać usunięte, jednakże usunięciu nie podlegają posty oraz inne udostępnione treści, z wyjątkiem treści zawierających dane osobowe. Ze względu na charakter forum, wszelkie tematy oraz posty stanowią wartościową informację dla innych użytkowników, więc jako integralne części dyskusji co do zasady nie są usuwane. Po otrzymaniu stosownej prośby, administracja usuwa konto w czasie dwóch godzin od zapoznania się ze wspomnianą prośbą – w tym czasie użytkownik może zmienić zdanie. Jeśli po upływie dwóch godzin zdania nie zmieni, jego konto zostanie trwale usunięte. Odzyskanie usuniętego konta nie jest możliwe. 

2. Posiadanie więcej niż jednego konta jest karane banicją. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki po wcześniejszym poinformowaniu administracji; w takiej sytuacji po założeniu nowego konta, poprzednie jest usuwane. Możliwość ta nie dotyczy osób zbanowanych na stałe lub odbywających karę banicji okresowej.  

3. Na prośbę użytkownika nazwa jego konta może zostać zmieniona. 

 

Regulamin nie zawiera wszystkich możliwych niemile widzianych zachowań. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

Regulamin aktualizowany 16 października 2020 r.