Ogłoszenia 

 

Plebiscyt na Komentatora Grudnia 2019 trwa - zapraszamy do głosowania!  

 

Automatyczne wcięcia akapitowe na forum 

Regulamin

Artefakty to przystań dla twórców - zarówno bardziej doświadczonych, jak i początkujących twórców - oraz ludzi kreatywnych. Jak w każdym miejscu, obowiązuje tu swoista etykieta, której należy przestrzegać.  

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Użytkownicy są zobowiązani do znajomości regulaminu i poprzez rejestrację zobowiązują się do przestrzegania go. Nieznajomość zasad nie uprawnia do łamania ich. 

2. Administratorzy oraz moderatorzy są zobowiązani do nadzorowania przestrzegania regulaminu Forum oraz egzekwowanie zasad i karania użytkowników, którzy dopuszczają się ich łamania. Do oceny zachowania użytkowników pod kątem zgodności z regulaminem są uprawnieni wyłącznie oni, nie użytkownicy Forum. Ich decyzje są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. 

3. Podczas zamieszczania tematów oraz postów należy: 

- stosować się do netykiety, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz do zasad poprawnej pisowni; 

- nie powielać tematów już założonych, umieszczać wypowiedzi w przeznaczonych dla nich tematach i działach oraz nie odbiegać od nurtu rozmowy. Do prywatnego kontaktu służą Prywatne Wiadomości (PW), nie przestrzeń Forum lub czatu;  

- wystrzegać się pisania jednowyrazowych lub bardzo krótkich postów niewnoszących nic do dyskusji i publikowania kilku wiadomości pod sobą w tym samym temacie. 

4. Wszelkiego rodzaju wulgaryzmy dopuszczalne są tylko w ramach tekstu literackiego.  

5. Zabrania się użytkownikom działania na szkodę Forum i innych użytkowników. Publiczne zatargi między użytkownikami, w tym obrażanie, znieważanie, nakłanianie innych do zmiany zdania względem nielubianego użytkownika, narzucanie swojego punktu widzenia są niedopuszczalne. Posty mające charakter obraźliwy, wulgarny lub łamiące regulamin w inny sposób są usuwane. 

6. W przypadku łamania zasad oraz ignorowania uwag składu moderującego: 

- użytkownik może zostać upomniany w poście lub poprzez prywatną wiadomość; 

- użytkownik może otrzymać ostrzeżenie; 

- użytkownik może zostać objęty "moderacją" - jego posty będą publikowane po zaakceptowaniu przez moderację Forum i jedynie w przypadku, gdy ich treść będzie zgodna z regulaminem (długość okresu moderacji postów jest ustalana przez moderatora); 

- użytkownik może zostać zbanowany - jest to automatyczne po otrzymaniu trzech ostrzeżeń.  

Jeżeli zachowanie użytkownika jest wyjątkowo naganne, może do tego dojść bez uprzedniego wyciągania konsekwencji za złe zachowanie. 

7. Każdy użytkownik może zgłosić posty, które uważa za obraźliwe lub niezgodne z prawem.  

8. Na forum obowiązuje zakaz umieszczania postów oraz odnośników mających charakter reklamowy - dotyczy to w szczególności stron i produktów, w tym również książek i tomików. Wyjątek stanowi publikacja reklam w tematach do tego przeznaczonych przez użytkowników posiadających przynajmniej 25 postów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie Prywatnych Wiadomości (PW) do rozsyłania treści reklamowych (spamu) do użytkowników forum. 

9. Administracja nie odpowiada za treści niezgodne z prawem i powyższymi zasadami - wszelka odpowiedzialność spoczywa na użytkownikach zamieszczających takowe. 

10. Regulamin nie zawiera wszystkich możliwych niemile widzianych zachowań. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

§ 2 Zasady ogólne publikacji treści 

1. Dodawać teksty prozatorskie, poetyckie i inne literackie może każdy zarejestrowany użytkownik. 

2. Użytkownik, dodając dowolny tekst, oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niego prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udowodniony plagiat jest jednoznaczny z banicją.  

3. Dodanie tekstu jest dobrowolne, wiąże się z jego ogólnodostępnością, możliwością czytania oraz komentowania go przez użytkowników Forum i osoby postronne. Publikacja jest jednoznaczna z udzieleniem niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu, które polega na niekomercyjnym wykorzystaniu całości lub części publikowanego utworu na łamach Forum. Forum ani jego właściciele nie przejmują praw autorskich do dodanych na Forum tekstów.  

4. Tekst musi być sporządzony w języku polskim.  

5. Zabrania się kopiowania wszelkich treści umieszczonych na Forum i wykorzystywania ich bez zgody ich autorów. 

 

 

§ 3 Umieszczanie tekstów literackich 

1. Każdy krótki tekst prozatorski należy umieścić w dziale "Miniatury i drabble", każdy tekst długi w dziale "Opowiadania i fragmenty powieści"; dodatkowo, jeżeli tekst długi przekracza objętość 25000 znaków ze spacjami, należy wrzucić go w częściach (jako osobne tematy). Poezję lub inne formy dodaje się w działach Poezja i Inne. 

2. Nazwa tematu powinna składać się z tytułu tekstu, nie z ogólników jak np. "Moje opowiadanie", "Fragment powieści".  

3. Jeżeli tekst dodawany jest w częściach, w tytule każdej należy podać jej numer, np. "Tytuł - część 1". W przypadku fanfiction, źródło należy podać w nawiasie kwadratowym, np. "[Harry Potter] Tytuł". 

4. Każdy tekst prozatorski należy odpowiednio otagować; nieotagowane teksty mogą być usuwane przez moderację. Tagi wybiera się pod polem "Tytuł" w trakcie zakładania tematu. Jeżeli tekst dodany został w częściach, należy użyć dodatkowo tagu tekst wieloczęściowy

Listę oraz podział tagów można również znaleźć na podstronie

5. W przypadku wątpliwości, jak prawidłowo dodać tekst, należy skontaktować się z moderacją Forum.  

6. Dodany tekst może być poprawiany przez autora, ale nie może to wykraczać poza usuwanie błędów oraz wprowadzanie zmian kosmetycznych. Nie może zostać zastąpiony innym lub zostać rozszerzony o inne fragmenty; w takim przypadku należy założyć nowy temat ze zmienioną wersją tekstu i poinformować administrację. 

7. Dodany tekst może zostać wycofany z Forum za zgodą i powiadomieniem administracji. W przypadku uzyskania zgody usunięta zostaje wyłącznie treść tekstu; tematy wraz z komentarzami nie są usuwane ze względu na poszanowanie pracy poświęconej przez czytelników skomentowanie tekstu. Dodatkowo każde samowolne usunięcie tekstu może być karane ostrzeżeniami bądź banicją. Prosimy poważnie zastanowić się nad publikowaniem tekstów.  

8. Administracja i moderacja ma prawo do kasowania bez ostrzeżenia tekstów niespełniających wymogów regulaminu, a także tekstów o słabej jakości, bez polskich znaków, niechlujnie sformatowanych lub publikowanych celem prowokowania społeczności Forum. 

 

 

§ 4 Komentowanie 

1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wyrazić swoją opinię na temat utworów literackich umieszczonych na Forum.  

2. Każdy komentarz jest subiektywnym wrażeniem czytelniczym, może mieć charakter pozytywny lub negatywny, jednakże zawsze musi być sformułowany zgodnie z zasadami netykiety.  

3. Niewskazane jest pisanie komentarzy niejasnych, które mogą generować nieporozumienia, oraz krótkich i niekonkretnych (na przykład "Podoba mi się" bądź "Kiepskie"). Takie wypowiedzi mogą być kasowane. Komentarz powinien być dłuższy niż jedno zdanie i zawierać konstruktywną opinię, a także jej uzasadnienie; mile widziane jest odniesienie się do tematyki tekstu, jego interpretacji, warsztatu autora etc.. Nie jest oczekiwane ani wymagane pisanie długich analiz godnych krytyków literackich, jednak ze względu na tematykę Forum, które powstało w celu pomagania sobie nawzajem w rozwoju literackim, prosimy o komentowanie w sposób możliwie jak najbardziej merytoryczny i pomocny dla autora.  

 

 

§ 5 Zawartość profilu użytkownika 

1. Awatar użytkownika oraz podpis nie mogą przekraczać wymiarów/długości określonych przez skrypt. 

2. Awatar, treści oraz grafiki umieszczane w podpisie nie mogą przedstawiać treści rasistowskich, obraźliwych, reklamowych bądź łamiących prawo.  

3. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do ingerowania w sygnatury i pola uzupełniane przez użytkownika w panelu użytkownika, jeżeli zawierają treści obraźliwe lub łamiące regulamin. 

 

 

§ 6 Zmiana nazwy użytkownika oraz kasacja konta 

1. Na prośbę użytkownika jego konto może zostać usunięte, jednakże usunięciu nie podlegają posty oraz inne udostępnione treści, z wyjątkiem treści zawierających dane osobowe oraz tekstów literackich, jeżeli administracja wyrazi zgodę. Ze względu na charakter forum, wszelkie tematy oraz posty stanowią wartościową informację dla innych użytkowników, więc jako integralne części dyskusji co do zasady nie są usuwane. Odzyskanie usuniętego konta nie jest możliwe. 

2. Posiadanie więcej niż jednego konta jest karane banicją. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki po wcześniejszym poinformowaniu administracji; w takiej sytuacji po założeniu nowego konta, poprzednie jest usuwane. Możliwość ta kategorycznie nie dotyczy osób zbanowanych na stałe lub odbywających karę banicji okresowej.  

3. Na prośbę użytkownika nazwa jego konta może zostać zmieniona.

 

Regulamin aktualizowany 18 października 2019 r.