Regulamin

Artefakty to przystań dla twórców - zarówno bardziej doświadczonych, jak i początkujących twórców - oraz ludzi kreatywnych. Jak w każdym miejscu, obowiązuje tu swoista etykieta, której należy przestrzegać.


§ 1 Netykieta oraz zasady ogólne zamieszczanie treści na Forum
1. Użytkownicy są zobowiązani do znajomości regulaminu i poprzez rejestrację zobowiązują się do przestrzegania go. Nieznajomość zasad nie uprawnia do łamania ich.
2. Strażnikami porządku na Forum są administratorzy oraz moderatorzy — są oni zobowiązani do pilnowania ładu oraz karania użytkowników, którzy dopuszczają się łamania zasad. Do oceniania zachowania użytkowników pod kątem zgodności z regulaminem są uprawnieni właśnie oni, nie użytkownicy Forum. Ich decyzje są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.
3. Podczas zamieszczania tematów oraz postów należy:
- stosować się do netykiety, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz do zasad poprawnej pisowni;
- nie powielać tematów już założonych i umieszczać wypowiedzi w przeznaczonych dla nich tematach i działach;
- nie odbiegać od nurtu rozmowy (w miarę możliwości - zboczenie z tematu czasami rodzi ciekawe dyskusje);
- wystrzegać się pisania jednowyrazowych lub bardzo krótkich postów niewnoszących nic do rozmowy;
- wystrzegać się publikowania kilku wiadomości pod sobą w tym samym temacie.
4. Do prywatnego kontaktu służą Prywatne Wiadomości (PW), nie przestrzeń Forum lub chatu.
5. Publiczne zatargi między użytkownikami, w tym obrażanie, znieważanie, nakłanianie innych do zmiany zdania względem nielubianego użytkownika, narzucanie swojego punktu widzenia są niedopuszczalne.
6. Każdy wypowiedź dotycząca tekstu literackiego, jak i poglądów użytkownika, powinna mieć uzasadnienie. Niewskazane jest pisanie krótkich, niekonstruktywnych postów, które mogą generować niejasności i kłótnie.
7. Wszelkiego rodzaju wulgaryzmy dopuszczalne są tylko w ramach tekstu literackiego.
8. Posty mające charakter obraźliwy, wulgarny lub łamiące regulamin w inny sposób są usuwane.
9. Każdy użytkownik może zgłosić posty, które uważa za obraźliwe lub niezgodne z prawem.
10. W przypadku łamania zasad oraz ignorowania uwag składu moderującego:
- użytkownik może zostać upomniany w poście lub poprzez prywatną wiadomość;
- użytkownik może otrzymać ostrzeżenie;
- użytkownik może zostać objęty "moderacją" - jego posty będą publikowane po zaakceptowaniu przez moderację Forum i jedynie w przypadku, gdy ich treść będzie zgodna z regulaminem (długość okresu moderacji postów jest ustalana przez moderatora);
- użytkownik może zostać zbanowany - jest to automatyczne po otrzymaniu trzech ostrzeżeń. Jeżeli jego zachowanie jest wyjątkowo naganne, może do tego dojść bez uprzedniego wyciągania konsekwencji za złe zachowanie.

§ 2 Zasady ogólne kategorii Publikuj
1. Dodawać teksty prozatorskie, poetyckie i inne literackie może każdy zarejestrowany użytkownik. Tekst musi być sporządzony w języku polskim. Użytkownik, dodając dowolny tekst, oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niego prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udowodniony plagiat jest jednoznaczny z banicją.
2. Dodanie tekstu jest dobrowolne, wiąże się z jego ogólnodostępnością, możliwością czytania oraz komentowania go przez użytkowników Forum i osoby postronne.
3. Forum ani jego właściciele nie przejmują praw autorskich do dodanych na Forum tekstów.
4. Zabrania się kopiowania wszelkich treści umieszczonych na Forum i wykorzystywania ich bez zgody autorów postu bądź tematu.
5. Działy literackie nie służą do reklamy. Wszystkie odnośniki do prywatnych witryn użytkowników typu "Po więcej rozdziałów zapraszam na..." będą skutkowały usunięciem wątku.


§ 3 Umieszczanie tekstów literackich
1. Każdy krótki tekst prozatorski należy umieścić w dziale "Miniatury i drabble", każdy tekst długi w dziale "Opowiadania i fragmenty powieści"; dodatkowo, jeżeli tekst długi przekracza 25000 zzs, należy wrzucić go w częściach (jako osobne tematy). Poezję lub inne formy dodaje się w działach Poezja i Inne.
2. Nazwa tematu powinna składać się z tytułu tekstu, nie z ogólników jak np. "Moje opowiadanie", "Fragment powieści".
3. Jeżeli tekst dodawany jest w częściach, w tytule każdej należy podać jej numer, np. "Tytuł - część 1". W przypadku fanfiction, źródło należy podać w nawiasie kwadratowym, np. "[Harry Potter] Tytuł".
4. Każdy tekst prozatorski należy odpowiednio otagować; nieotagowane teksty mogą być usuwane przez moderację. Tagi wybiera się pod polem "Tytuł" w trakcie zakładania tematu. Jeżeli tekst dodany został w częściach, należy użyć dodatkowo tagu tekst wieloczęściowy.
Listę oraz podział tagów można również znaleźć na podstronie.
5. W przypadku wątpliwości, jak prawidłowo dodać tekst, należy skontaktować się z moderacją Forum.
6. Dodany tekst może być poprawiany przez autora, ale nie może to wykraczać poza usuwanie błędów oraz wprowadzanie zmian kosmetycznych. Nie może zostać zastąpiony innym lub zostać rozszerzony o inne fragmenty; w takim przypadku należy założyć nowy temat ze zmienioną wersją tekstu i poinformować administrację.
7. Dodany tekst może zostać wycofany z Forum. Usunięta zostaje treść tekstu; tematy wraz z komentarzami nie są usuwane ze względu na poszanowanie pracy poświęconej przez czytelników skomentowanie tekstu.
8. Administracja i moderacja ma prawo do kasowania bez ostrzeżenia tekstów niespełniających wymogów regulaminu, a także tekstów o słabej jakości, bez polskich znaków, niechlujnie sformatowanych lub publikowanych celem prowokowania społeczności Forum.


§ 4 Komentowanie
1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wyrazić swoją opinię na temat utworów literackich umieszczonych na Forum.
2. Każdy komentarz jest subiektywnym wrażeniem czytelniczym, może mieć charakter pozytywny lub negatywny, jednakże zawsze musi być sformułowany zgodnie z zasadami netykiety.
3. Niewskazane jest pisanie komentarzy niejasnych, które mogą generować nieporozumienia, oraz krótkich i niekonkretnych (na przykład "Podoba mi się" bądź "Kiepskie"). Takie wypowiedzi mogą być kasowane. Komentarz powinien być dłuższy niż jedno zdanie i zawierać konstruktywną opinię, a także jej uzasadnienie; mile widziane jest odniesienie się do tematyki tekstu, jego interpretacji, warsztatu autora etc.. Nie jest oczekiwane ani wymagane pisanie długich analiz godnych krytyków literackich, jednak ze względu na tematykę Forum, które powstało w celu pomagania sobie nawzajem w rozwoju literackim, prosimy o komentowanie w sposób możliwie jak najbardziej merytoryczny i pomocny dla autora.


§ 5 Zawartość profilu użytkownika
1. Avatar użytkownika oraz podpis nie mogą przekraczać wymiarów/długości określonych przez skrypt.
2. Avatar, treści oraz grafiki umieszczane w podpisie nie mogą przedstawiać treści rasistowskich, obraźliwych, reklamowych bądź łamiących prawo.
3. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do ingerowania w sygnatury i pola uzupełniane przez użytkownika w panelu użytkownika, jeżeli zawierają treści obraźliwe lub łamiące regulamin.


§ 6 Zmiana nazwy użytkownika oraz kasacja konta
1.
Na prośbę użytkownika jego konto może zostać usunięte. Odzyskanie usuniętego konta nie jest możliwe.
2. Posiadanie więcej niż jednego konta jest dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu administracji. Po założeniu nowego konta, poprzednie jest usuwane.
3. Powyższy punkt nie dotyczy osób zbanowanych na stałe lub odbywających karę banicji okresowej; każde kolejne konto zakładane przez takowych jest blokowane.
4. Na prośbę użytkownika nazwa jego konta może zostać zmieniona.


§ 7 Inne
1. Na forum obowiązuje zakaz umieszczania reklam - stron, produktów, odnośników do sprzedaży etc. Wyjątek stanowią tematy do tego przeznaczone.
2. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie Prywatnych Wiadomości (PW) do rozsyłania treści reklamowych (spamu) do użytkowników forum.
3. Administracja nie usuwa na żądanie użytkowników dodanych przez nich treści (z wyłączeniem treści opublikowanych tekstów i treści zawierających dane osobowe). Ze względu na charakter forum, wszelkie tematy oraz posty mogą stanowić wartościową informację dla innych użytkowników forum, więc jako integralne części dyskusji co do zasady nie są usuwane.
4. Zabrania się użytkownikom działania na szkodę Forum i innych użytkowników.
5. Administracja nie odpowiada za treści niezgodne z prawem i powyższymi zasadami - wszelka odpowiedzialność spoczywa na użytkownikach zamieszczających takowe.
6. Regulamin nie zawiera wszystkich możliwych niemile widzianych zachowań. Ostateczna ocena w sytuacji pojawienia się zastrzeżeń użytkowników czy moderacji wobec czyjegoś zachowania należy do moderacji forum.
7. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin aktualizowany 10 maja 2018 r.